HİZMETLERİMİZ

Yönetim Danışmanlığı veya eğitim hizmeti yaklaşımımız bir kerelik bir hap vermektense,  sürdürülebilir bir yol arkadaşlığına işaret eder. Böylece sürecin içinde daha etkin şekilde yer alır, tüm süreçteki aksamaları görebilir, etkin çözümler üretebiliriz. 100.Faktör, tüm tasarımlarını bir bütünsellik içinde yapmayı tercih eder, insan, süreç ya da sonuçları ayrı kavramlar olarak düşünmez. Kendi alanında yeterli, yetkin, enerjik ve iştahlı danışmanlar ile bir araya gelir, projelerin büyüklüklerine ve yapılarına özel ekipler kurarız.

Hizmetlerimiz önce sizi inceleyerek, beklentilerinizi anlayarak başlar. Bu sebeple jenerik çalışmalar yapmayı sevmeyiz. Etkin bir tasarım süreci için uygun uzman ve danışmanlar tasarıma dahil edilir. Tasarım asıl proje sahibi olan müşterimizle birlikte detaylandırılır. Böylece kalıcı, takip edilebilir ve ölçülebilir süreç birlikte yapılandırılır. Bir yol arkadaşı olarak taşın altına elimizi sokmamızı gerektiren, bizlerin de sorumluluk almasına sebep olan bu yaklaşım sayesinde kalıcı başarılar elde edebiliyoruz.

Yürüyen bir operasyonun yapılandırılması için hem analitik hem de sonuç odaklı bir bakış açısına ihtiyaç vardır. Bu amaçla olaya şu açılardan bakarız:

 • İNSANLARIN İŞTAHLARI
 • FİNANSAL VE OPERASYONEL SÜREÇLERİN BİRLİKTELİĞİ
 • KATILIMA ÖZENDİRME

100.Faktör tüm projelerini anahtar teslimi yapmak hedefindedir. Bu sebeple bilgiyi kendi bünyesinde tutmak yerine şeffaflık ilkesine uygun şekilde davranır, anahtar teslimi projeler tasarlar.

NELER YAPIYORUZ?

 • Yönetim, satış, müzakere ve kişisel yönetim-gelişim konularında eğitimler veriyoruz.
 • Yönetici geliştirme programlarını yeniden çerçevelendiriyor, çalışmanın gerekli olan kısımlarında bazı görevleri biz üstleniyoruz.
 • Satışçı ve satış yöneticileri için değerlendirme merkezleri
 • Motivasyon sağlayıcı performans ve sürekli gelişim yarışmaları düzenliyoruz.
 • Farklı kademelerdeki yöneticilere, şubelere, sahada çalışanlara ve departmanlara koçluk hizmeti sunuyoruz.
 • Yönetici ve Takımlar için performans koçluğu hizmeti veriyoruz.
 • Satış ve hizmet süreçlerini iyileştiriyoruz.
 • Şirketlerin sürekli gelişim merkezleri ya da akademilerini yapılandırabiliyor, baştan yaratabiliyoruz.
 • Bir veya daha fazla departmanın kuruluş ve yapılanmasını sağlıyor, gerekiyorsa kurumun dışında kurumdan bir parça gibi hareket ederek insan kaynakları veya eğitim birimi davranabiliyoruz.
 • Teknik eğitim içeriklerini eğitimcileriyle birlikte yeniden elden geçirip, çok daha kalıcı ve interaktif bir hale getiriyoruz. Daha doğrusu bu konuda eğitimcilere hem eğitim veriyor hem de koçluk yapıyoruz.
 • Departmanlar arasındaki ilişkilerin ve iletişimin güçlenmesini sağlayacak zamana yayılmış projeler tasarlıyor, bizzat yönetiyoruz.
 • Atölye çalışmaları ve eğitimleri uzun zamana yayılmış yetkinlik ölçen takip araçlarıyla gerçekleştiriyoruz.
 • Adil, katılımcı ve 360 derece Performans Yönetimi Sistemi’ni tüm aşamalarıyla
 • Kurumun verimliliğe dair kural, yöntem ve manifestolarını asıl muhataplarıyla hazırlıyoruz.

 

EĞİTİM

Eğitimlerimiz online bile olsa birer atölye çalışması gibi yürür. Bunun için interaktif teknolojileri verimli şekilde kullanırız. Katılımcıların aktif olduğu, eğitimcilerin birer moderatör gibi çalıştığı, işin doğasına özgü, esnek ve uygulanabilir eğitimler tasarlamamızla tanınıyor, biliniyoruz. Bunun dışında şirketlerin akademilerini yapılandırıyor, teknik eğitim içeriklerini interaktif araçlarla yeniden tasarlıyoruz.

 • İleri satış becerileri
 • Müzakere becerileri
 • Zaman ve iş yükü yönetimi
 • Performans Koçluğu
 • Problem çözme ve karar verme
 • Trust management and feedback
 • Bedensel zekâ ve ergonomi
 • Self Coaching
 • İlişki yönetimi
 • Sunum becerileri
 • Satışın matematiği
 • Özel tasarımlar
  • Pastacılık atölyesi
  • Dramalar
  • Simulasyonlar
  • Hike&Bike Analitik Düşünme Atölyesi