EVDEN ÇALIŞ EKİBİ YÖNET

Yöneticiler ve kurumsal sorumlulukları olan kişiler için uygun programlardır.  

Eve hapsolduğumuzdan beri çok düşündük taşındık, kısa ve uzun denemeler yaptık. Hedeflediğimiz çıktılar şuydu;

 • Ev ortamında dikkat dağıtıcı faktörler eğitimi engellemesin
 • Katılımı en yüksek seviyede tutalım
 • Katıldığı atölyeden cebinde bir bilgi ve araçla çıksın
 • Eğitimlerimizi yine eskisi gibi takip edebilelim

Uzman Psikolog Çağın Mert Öğüt ve Yönetim Danışmanlı Ufuk Koç güçlerini birleştirdi ve farklı ihtiyaçlara yönelik, farklı kısa eğitimler oluştu. Her modül birkaç farklı oturumdan, her oturum da 50 dakikadan oluşur.

HEDEFLER VE YAPILACAKLAR

3 oturum

Zaman yönetilebilir bir kaynak değildir, akıp gider. Kişi kendini disipline etmediği, yaşamının kontrolünü ele almadığı sürece hedef koymanın ya da günlük yapılacaklar listesinin bir işlevi yoktur. Workshop, etkin hedef koyan ve bunları başarabilen kişilerin taktik ve tekniklerinden oluşur.

İçerik:

 • İş hedeflerine uygun haftalık ve günlük program nasıl yapılmalı?
 • Hedefi grup içinde dilimleme ve ağırlıklandırma
 • Ekip içi görev ve aktivite dağımı yapılması
 • Hedeflerin yarattığı kaygı ile başa çıkma
 • Karar verme ve inisiyatif kullandırma
 • Tek başına olmadıklarını hissettirme
 • Öz disiplinlerini bir alışkanlık haline getirme
 • Performansa koçluk yapma

ONLINE TOPLANTI YÖNETİMİ

2 Oturum

Online toplantılar kadar fiziki toplantıların da felsefesini ve amacını anlamak onları iyi yönetmenin neredeyse yarısıyken, toplantıların farklı karakteristik özellikleri olması verimli sonuçlar alınmasında önemli birer etken. Eğitim, katılımcıların farklı toplantı tekniklerini amaçları ve uygulanma yöntemleriyle öğrenmelerini hedefler.

 

İçerik:

 • Online toplantıların amaç ve türleri
 • Bilgilendirme, değerlendirme, proje, danışma, tedarikçi, müşteri toplantıları
 • Müzakere toplantılarına hazırlık
 • Sorun çözme toplantılarına hazırlık
 • Gündem yönetimi
 • Rol dağılımı
 • Moderasyon teknikleri
 • Çıktıların izlenmesi ve kısa raporun tipi

SATIŞ VE MÜZAKERE

6 oturum

Eğitim müşteri, tedarikçi, ast ya da üst kişilerle yaşanan iş süreçlerinde ikna edici ve kalıcı iletişim kurmayı ve karşı tarafın yaklaşımını anlamayı kolaylaştıracak taktik ve ipuçlarını içerir. Eğitim etkin ifade tekniklerinden örneklerle yaşanarak tamamlanır. Kilit Müşteriye Danışman Olmak, brief aşamasından, ihtiyaç belirlemeye, bayi yönetiminden, müşteriyi desteklemeye kadar profesyonel müşteri ilişkileri yönetimi yelpazesinin kilit adımlarını yaratıcı yöntem ve ipuçlarıyla ele alır. Atölye çalışması, müşteriye başarılı bir danışman olmanın yol ve yöntemlerini tüm aşamalarıyla inceleme fırsatını sunar.

 • İhtiyaç analizi, müşteri değerleme
 • Verimlilik, etkililik ve ekonomiklik analizi
 • Teklif verme, sunma, takip
 • Akıllı ve yapıcı rekabet

İçerik

 • Satışçının yeni rolü: Danışmanlık
 • Müşterinin bakış açısıyla satışçının rol düzeyleri(tedarikçi, katma değerli, iş ortağı) ve suistimal yöntemleri
 • Müşteri sizin ürününüzü neden alır veya neden satar?
 • Matematiksel büyüme yöntemleri:
 • Stok devir hızlı, brüt kar marjı gibi verilerden fiyat verimliliğini okumak
 • Pareto analizi ve oyun teorisi yaklaşımlarıyla satışta katma değer
 • Müşteriye yatırımın verimliliğini okuma yöntemleri
 • Kime ne kadar yatırım?
 • Müşteriyi bir bina olarak algılamak
 • Müşterinin durumunun analizi
 • Müşterinin iklimine ve coğrafyasına alışmak
 • Nakit akışı dengesizlikleri için işaretler
 • Organizasyonel hataları okuma yöntemleri
 • Karar vericileri ve akışı iyi anlamak
 • Ödeme gücünü dikkatle okuma yolları
 • Neden iş üretmek zorundasınız?
 • Müşterinin verimlilik analizi
 • Pozitif ve negatif kar elde etme araçlarını anlamak
 • Tahsilat devamlılık oranını yönetmek

 

BİRE BİR ONLINE TOPLANTI

3 oturum

Hedeflerle yönetim yaklaşımını esas alarak, her görev ve unvan için kişisel, takıma ait ve örgütsel hedeflerin gerçekleştirilebilmesinde yöneticileri güçlendirebilmek için tasarlanmıştır.

Eğitim, zaman, süreç ve hedef baskısı altında çalışan kişilerin bedensel, duygusal ve zihinsel olarak kendilerini kısa sürede toparlamalarını, işlerine, iş arkadaşlarına ve yaşama dört elle sarılmalarını sağlayacak pratik uygulamaları içerir.

İçerik:

 • Koçluk ve mentorluk nedir? Neden ve ne zaman kullanılır?
 • Etkili performans kriterleri ve yetkinlikleri keşfetme
 • Bugünün insan malzemesine koçluk yapmak
 • Hedef nasıl verilir, nasıl takip edilir?
 • Sorumluluğu dağıtmak ve güçlü delegasyon yöntemleri
 • Kime, nasıl koçluk yapılır?
 • Ekibin stresini ve performansını yönetme yöntemleri
 • Geri bildirim ve seans yönetimi